Executive Council Members

PDF Print E-mail

LIST OF EXECUTIVE MEMBER

SNO

NAME

DESIGNATION

1

SH. BHUPINDER SINGH THIRTHI

JAMMU & KASHMIR

2

Dr. ASGAR ALI

RAJASTHAN

3

SH. VINOD KUMAR SINGH

UTTAR PRADESH

4

SH. HARBHUSAN GULATI

CHANDIGARH

5

SH.M.S.TYAGI

DELHI

6

SH. DEVI DUTT TANWAR

HIMACHALPRADESH

7

SH.AFTAB HUSSAIN

ASSAM

8

SH. S.RAMU

CHHATTISGARH

9

SH. RAJAN URUNKAR

KOLHAPUR

10

SH. RAJU CHINTAMANI

MADHYA BHARAT

11

SH. KANAI LAL DAS

NAGALAND

12

SH. Y.SRINIVAS NAIDU

TELANGANA

13

SH. K.C. MAHAJAN

BIHAR

14

SH.PRADYUMAN MISHRA

ODISHA

15

SH. NARESH BHATT

MADHYAPARDESH

 
You are here: